recycling

Joop Rodenburg garandeert duurzame sloopwerken en hoogwaardige puinrecycling

Wij garanderen dat we uitsluitend duurzaam slopen. Materialen die vrijkomen worden op verantwoorde manier ingezet als bouwstof. Essentieel daarvoor is een zorgvuldige voorbereiding. Vooraf inventariseren we namelijk al producten en grondstoffen die zich lenen voor hergebruik. We evalueren ook sloopalternatieven op basis van milieubelasting. Handmatig worden tijdens de voorsloop direct herbruikbare producten verwijderd. Uiteraard zorgen we voor een zorgvuldige afvalstoffenscheiding. Uiteindelijk voeren we de materialen af naar erkende verwerkers. Meer weten over duurzaam slopen?

Sloop- en renovatieprojecten leveren puin op. Na het breken ervan resteert een perfecte mengkorrelmix die als gecertificeerd eindproduct onder meer in de wegenbouw wordt ingezet. Aan efficiënte puinrecycling werkt Joop Rodenburg graag mee. Meer weten over puinrecycling?